Khar

Shop # 7 & 8, Rasheed Market,
Opposite DHQ Hospital,
Khar, Bajaur
CC 244
Tel: +92 942 220068