Pirmahal

City Plaza, Sahib-e-Lolak Chowk
Masjid Block
Pir Mahal
CC 140
Tel: +92 46 336 6686